فطرت پاک و سالم ایثار را می‌شناسد و می‌پسندد

فطرت پاک و سالم ایثار را می‌شناسد و می‌پسندد
فطرت پاک و سالم ایثار را می‌شناسد و می‌پسندد
منبع: ایسنا / دین و زندگی

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس