فریضه وقف مختص به ساخت مساجد نیست/ عدم آگاهی مردم از وجود درمانگاه‌های موقوفه

فریضه وقف مختص به ساخت مساجد نیست/ عدم آگاهی مردم از وجود درمانگاه‌های موقوفه
فریضه وقف مختص به ساخت مساجد نیست/ عدم آگاهی مردم از وجود درمانگاه‌های موقوفه
منبع: ایسنا / دین و زندگی

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس