آپارتمان یک میلیارد ریالی با نیت برنامه‌های فرهنگی و قرآنی وقف شد

آپارتمان یک میلیارد ریالی با نیت برنامه‌های فرهنگی و قرآنی وقف شددومین وقف سال جاری و اولین وقف قرآنی شهرستان کاشان در سال ۹۷ به ارزش بیش از یک میلیارد ریال به ثبت رسید.

به گزارش ایسنا، به نقل از سازمان اوقاف و امور خیریه مهدی حافظیان-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان- اظهار کرد: واقف نیک اندیش مهدی چالاک با مراجعه به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان دومین وقف سال جاری و نخستین وقف قرآنی شهرستان کاشان در سال ۹۷ را به نام خود در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه کشور ثبت کرد.

وی  افزود: این واقف نیک‌اندیش ششدانگ از منزل مسکونی خود را به مساحت حدود ۲۵۰ متر مربع در شهرمشکات به پلاک ثبتی ۲۷۷ فرعی از ۵۸ اصلی به ارزش حدود یک میلیارد ریال را وقف کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان ادامه داد: براساس وقف نامه‌ای که توسط این واقف نیک اندیش به ثبت رسیده است عواید این موقوفه برای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی و مذهبی هیات علی اصغر مشکات و تامین هزینه‌های برنامه‌های قرآنی شهر مشکات صرف می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا / دین و زندگی

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس